Företagande och ekonomi

Vad är en konkurs?

Som företag kan man välja att sätta sig själv i konkurs, men kan även bli satt i konkurs av borgenärer. Det som sker är att man inte längre kan betala exempelvis skulder och andra fordringar och att man är på ekonomiskt obestånd.

Finns ingen annan möjlighet – en rekonstruktion, exempelvis – så kan Tingsrätten välja att sätta företaget i konkurs och där alla tillgångar räknas av mot skulder och där en given ordning skapas för att avbetalning till de borgenärer som finns. En konkurs kan innebära näringsförbud under viss tid.

Konkursansökan till Tingsrätten

I Sverige kan man som borgenär begära både företag och privatpersoner i konkurs. Det kan även ske på motsatt sätt – att ett företag lämnar in en konkursansökan som en följd av att man befinner sig i ekonomiskt obestånd. Som borgenär – den som vill ha pengar man exempelvis lånat ut – så ska en konkursansökan även ske med dokument som styrker skulden i fråga.

En konkursansökan lämnas till Tingsrätten och det är även där beslutet fattas. I samband med en konkurs så utses även en konkursförvaltare som tar hand om – och säljer – gäldenärens tillgångar. Pengarna som detta genererar går i första hand till konkursförvaltaren, men resten delas – i en bestämd ordning – mellan de borgenärer som finns.

När behöver man ett arbetstillstånd?

Vissa företag i Sverige – och även i andra länder – behöver specialkompetens som kanske bara finns i specifika länder. Handlar det då om ett land som ligger utom EU – inkluderad Schweiz och Norge – så krävs det ett arbetstillstånd.

Som svensk så ska man även ansöka om ett arbetstillstånd om man planerar att flytta och arbeta i ett land utanför EU. Det viktiga är att man gör detta innan man flyttar – och då gärna med ett bevis från en arbetsgivare att man har en anställning som väntar.

Man kan med fördel ta juridisk hjälp i dessa frågor. Behöver du som företag anställa en person som besitter kunskaper som ditt företag verkligen behöver så kan du anlita en jurist som driver ärendet mot myndigheterna – i detta fall Migrationsverket.

Kunskap inom affärsjuridik ger fördelar

Alla företagare behöver viss kunskap om affärsjuridik och detta exempelvis vid anställningar, uppsägningar, förvärv, immaterialrätt och miljörätt – och mycket, mycket mer. Affärsjuridik är ett brett – det bredaste! – juridiskt område och detta gör att man också kan sätta foten fel i vissa frågor – något som kan bli kostsamt. Av den anledningen så kan man alltid ta juridisk hjälp med vissa frågor och därigenom undvika misstag.

De flesta större företag har en affärsjurist på plats som kan delta vid exempelvis utformning av avtal och vid större affärsmöten. Det kan även mindre företag dra lärdom av. Att anlita en jurist i några timmar kan vara en rejäl investering. Det finns affärsjurister som åtar sig rena konsultuppdrag.

Anlita en flyttfirma i Göteborg

En flytt är något som kräver god planering och detta framförallt om den ska ske i en större stad. Där kan planeringen vara direkt avgörande för om man hinner med.

Det är också där som det finns bäst alternativ vad gäller professionell hjälp. I exempelvis Göteborg finns den hur många flyttföretag som helst och att anlita en flyttfirma där är vare sig speciellt dyrt eller speciellt svårt.

Du kan själv välja när – vilken dag och tid – din flyttfirma Göteborg ska arbeta och i vilken mån du behöver hjälp. En flyttfirma är numera något som går att använda rut-avdraget för. Det innebär att du kan dra av 50% av den totala arbetskostnaden. Något som gör valet enkelt: anlita en flyttfirma i Göteborg nästa gång du ska flytta!

Ta hjälp med din bokföring

Som företagare så hamnar man lätt i en situation där man vill klara av allt själv. Man tror sig spara pengar på att sköta exempelvis bokföring, redovisning och andra administrativa tjänster på egen hand – men i själva verket så sker ofta det motsatta.

Den tid du lägger på bokföring skulle kunna ha lagts på företagets kärnverksamhet. Hur mycket pengar förlorar du genom detta? Dessutom så finns även en risk i att den bokföring man gör inte håller måttet.

Det är straffbart och det är ytterligare ett starkt argument till varför man bör ta professionell hjälp med denna fråga. Det kostar inte så mycket och det ger dig tid att ta nästa steg i ditt företagande – på ett säkert och tryggt sätt.