Ekonomisk plan för BRF – upprätta den på bästa vis

Utan en ekonomisk plan för BRF, som skickas in till Boverket, får er förening inte klartecken att bedriva verksamhet. Läs här för att ta reda på hur ni gör.

När ni startar er BRF behöver ni ta fram en realistisk och heltäckande ekonomisk plan. En ekonomisk plan för BRF måste kunna stå emot granskningarna från två helt oberoende intygsgivare med licens från Boverket. Det finns två viktiga skäl.

Certifierad personal från Boverket ska se till att din ekonomiska plan är realistisk på alla sätt. Om ni fyllt den med lyckokalkyler kommer ni och era bostadsrättsinnehavare att drabbas av det framöver. Det andra skälet är uppsåtet att skydda er, er förening samt era innehavare från specifika människors egenintresse och mygelförsök.

Utan följande fungerarar inte en ekonomisk plan för BRF

  • Fastighetskostnader för er BRF
  • Genomgång av utgifter som ombyggnationer och nödvändiga ändringsarbeten
  • Övriga nödvändiga utgifter kopplade till verksamheten
  • Finansieringsplanen för er BRF
  • Löpande intäkter och kostnader i er BRF
  • De driftkostnader som en boende i er BRF har att betala utöver det som ingår i årlig avgift
  • Beskrivning av fastighet/-er
  • Tidpunkten när det är dags för upplåtelse/inflyttning
  • Er BRF:s firma samt registreringsnummer

Att se en lista som denna kan göra den oerfarne aningen spak i benen. De intygsgivare som granskar den ekonomiska planen åt Boverket ska se till att allt går rätt till och är inte lättflörtade. Det kan vara en bra idé att anlita en advokatfirma med god erfarenhet på området.

Låt specialister hantera lönerna

Med alla avtal på arbetsmarknaden, skatteregler och andra bestämmelser är det en ren djungel att räkna löner. Det är ju viktigt att exakt rätt belopp blir utbetalt på löningsdagen.

För arbetgivare som tycker att lönehanteringen är krånglig, finns det en smidig utväg. Lämna bort hela arbetet till ett redovisningsföretag som jobbar med löneoutsourcing i Stockholm. Det är inte bara företag med många anställda som har nytta och glädje av löneoutsourcing, utan alla som har personal blir hjälpta genom att så många arbetsmoment är integrerade och datoriserade. Löneoutsourcing sköts av specialister, och de har kraftfulla datorprogram som både beräknar och bearbetar uppgifterna.

Allt från utbetalning till kontrolluppgifter

Man får ut rapporter av alla slag, eftersom de anställda registreras i systemet med rätt skattetabell och arbetsgivaravgift. Lönefiler skickas till banken och alla rapporter som ska in i bokföringen registreras också. Arbetsgivaravgifter och skatt redovisas och betalas in till myndigheterna och kontrolluppgifter skrivs ut inför deklarationen. Som arbetsgivare har du det enkelt, för du behöver i princip bara hålla reda på vilken månadslön du betalar till dina anställda och uppge deras frånvaro. Olika fackförbund har olika avtal och löneoutsourcingen kan hantera alla lönearter, skattetabeller, semesterberäkning och mycket mer.

Samtidigt som du blir avlastad och slipper ha så många egna anställda på lönekontoret har du ändå full insyn i räkenskaperna. Du kan logga in på datorn och se allt du vill när det gäller rapporter och statistik. Känns det lite ovant att lämna bort jobbet, kommer du snart att märka vilken fantastisk service du får. Läs mer om löneoutsourcing på denna sida: https://www.resulit.se/