En revisor i Stockholm blir ert bollplank

Få yrken är lika spännande som det jobb en revisor har. Detta påstående baserar vi på att en revisor ständigt måste utvecklas och hålla sig till dags dato om vad som sker i världen; hans jobb blir därmed aldrig slentrianmässigt eller långtråkigt – till skillnad från andra yrken där en utbildning räcker genom ett helt yrkesliv. Vidareutbildningar är – kort sagt – vardag för en revisor.

Många får intrycket av att en revisor sitter stilla på ett dammigt kontor och granskar transaktioner, ekonomiska händelser och processer till företag och där de slutligen lämnar en revisionsberättelse; ett tråkigt jobb där den sociala kontakten är ytterst begränsad. Ingenting kunde vara mer fel; en revisor befinner sig tvärtom ofta mitt i ett företag och där han på plats granskar bokföringen och fungerar som ett bollplank till företaget i fråga.

En logisk utveckling sett till hur en revisor arbetar – denne har ofta, utöver företagets styrelse, absolut bäst insikt i ekonomin och kan därmed komma med värdefulla tips samt även ge råd om vilka faror som i framtiden kan komma att visa sig. En god relation mellan en revisor och ett företag är därför något som brukar utvecklas över tid. Om vi säger att ditt företag i Stockholm ska anlita en revisor där denne genomför en revision så kommer denna att se ut enligt följande plan och steg:

  • Planering av uppdraget. En revisor gör en omfattande planering kring hur lång tid uppdraget tar.
  • Löpande granskning/ internkontrollgranskning
  • Bokslutsgranskning
  • Granskning av årsredovisning.

Fyra punkter som samtliga följs av diskussioner och möten mellan dig och din revisor där ni går igenom vad som kan förbättras, vad som fungerar och hur nästa steg kan tänkas ta. Kostnaden för en revisor är blygsam sett till vad man som företagare får och vi råder även mindre aktiebolag att anlita en revisor – trots att de kanske inte behöver det. Sedan 2010 så har reglerna gällande detta kommit att ändras och om man som mindre aktiebolag inte uppfyller minst två av dessa punkter så kan man välja bort hjälpen av en revisor:

  • 1.5 miljoner kronor i balansomsättning
  • 3 miljoner kronor i nettoomsättning
  • Tre anställda

Om man bara uppfyller ett av dessa krav så är valet om huruvida man anlitar en revisor eller inte valfritt och det gör att många väljer bort tjänsten. Det påverkar dock i allra högsta grad kvaliteten på boksluten och – framförallt – så påverkar det trovärdigheten hos företaget i fråga. Det ser alltid bättre ut för en tredje part – banken, leverantörer och potentiella investerare – om en revisor varit inblandad än om så inte varit fallet.