Stålhallar är en stabil och långsiktig lösning

Företag inom logistik, lager och exempelvis större industrier och lantbruk har gemensamma behov i att man ofta kan vara i behov av större lokaler. Genom stålhallar ser man att dessa behov kan fyllas och att de gör det över en längre tid – och till en relativt låg investeringskostnad.

Stålhallar har under senare år blivit en alltmer vanlig lösning inom idrottens värld och det spelar ingen roll om det handlar om större arenor eller om en mindre hall för padel – genom att välja stål som material och genom att välja rätt företag genom hela processen så får man en chans att skapa en hall som fullt ut matchar de behov man har.

Det senare är, oavsett om det handlar om sport, om lager eller om exempelvis industrier, det viktigaste med stålhallar och den största fördelen: de går att skräddarsy och de går att anpassas till nästan vilka behov som helst.

Viktiga punkter att tänka på

Att stålhallar är en bra lösning råder det inga tvivel om, men det finns också saker att tänka på i samband med att man planerar att bygga en sådan. Valet av företag är den enskilt viktigaste punkten i denna fråga och rådet är att man fokuserar på att hitta en erfaren partner som har kapacitet nog att ta sig an projektet från start till mål. Genom detta kan man dels trycka ned kostnaderna och dels också skapa ett effektivare projekt utan tidskrävande flaskhalsar.

Planeringen blir en viktig punkt i samband med att en stålhall ska skapas och företaget du anlitar ska tillsammans med dig sätta sig ned och plocka fram en lösning som passar era visioner, era behov och de krav som er verksamhet ställer. Därefter sker en tillverkning av alla byggdelar och som nästa steg så påbörjas också bygget och montering av hallen.

Genom att välja ett och samma företag så ökar både trygghet och säkerhet i dessa frågor och det är en extremt viktig del av den framtida hållbarheten. Väljer man flera olika aktörer så kan misstag äga rum och konstruktionen kan bli lidande av detta – något som påverkar plånboken både för stunden och på längre sikt. Välj en erfaren firma inom stålhallar och du får en stabil byggnad med potential att lyfta hela ditt företag.

En revisor i Stockholm blir ert bollplank

Få yrken är lika spännande som det jobb en revisor har. Detta påstående baserar vi på att en revisor ständigt måste utvecklas och hålla sig till dags dato om vad som sker i världen; hans jobb blir därmed aldrig slentrianmässigt eller långtråkigt – till skillnad från andra yrken där en utbildning räcker genom ett helt yrkesliv. Vidareutbildningar är – kort sagt – vardag för en revisor.

Många får intrycket av att en revisor sitter stilla på ett dammigt kontor och granskar transaktioner, ekonomiska händelser och processer till företag och där de slutligen lämnar en revisionsberättelse; ett tråkigt jobb där den sociala kontakten är ytterst begränsad. Ingenting kunde vara mer fel; en revisor befinner sig tvärtom ofta mitt i ett företag och där han på plats granskar bokföringen och fungerar som ett bollplank till företaget i fråga.

En logisk utveckling sett till hur en revisor arbetar – denne har ofta, utöver företagets styrelse, absolut bäst insikt i ekonomin och kan därmed komma med värdefulla tips samt även ge råd om vilka faror som i framtiden kan komma att visa sig. En god relation mellan en revisor och ett företag är därför något som brukar utvecklas över tid. Om vi säger att ditt företag i Stockholm ska anlita en revisor där denne genomför en revision så kommer denna att se ut enligt följande plan och steg:

  • Planering av uppdraget. En revisor gör en omfattande planering kring hur lång tid uppdraget tar.
  • Löpande granskning/ internkontrollgranskning
  • Bokslutsgranskning
  • Granskning av årsredovisning.

Fyra punkter som samtliga följs av diskussioner och möten mellan dig och din revisor där ni går igenom vad som kan förbättras, vad som fungerar och hur nästa steg kan tänkas ta. Kostnaden för en revisor är blygsam sett till vad man som företagare får och vi råder även mindre aktiebolag att anlita en revisor – trots att de kanske inte behöver det. Sedan 2010 så har reglerna gällande detta kommit att ändras och om man som mindre aktiebolag inte uppfyller minst två av dessa punkter så kan man välja bort hjälpen av en revisor:

  • 1.5 miljoner kronor i balansomsättning
  • 3 miljoner kronor i nettoomsättning
  • Tre anställda

Om man bara uppfyller ett av dessa krav så är valet om huruvida man anlitar en revisor eller inte valfritt och det gör att många väljer bort tjänsten. Det påverkar dock i allra högsta grad kvaliteten på boksluten och – framförallt – så påverkar det trovärdigheten hos företaget i fråga. Det ser alltid bättre ut för en tredje part – banken, leverantörer och potentiella investerare – om en revisor varit inblandad än om så inte varit fallet.