PPA tar plats i landskapet 

Energianläggningar ska inte bara vara effektiva, de kan också vara snygga. El som bokas för lång tid ger en miljövänlig energikälla med ett prisvärt PPA avtal. 

Det är populärt med grön el, och alla vill ha en långsiktigt hållbar energitillförsel till ett bra pris. Där kommer PPA in i bilden. Det betyder Power Purchase Agreement och innebär att man tecknar ett långtidsavtal med en energiproducent. Det hjälper leverantören att finansiera exempelvis en solpark och att våga planera långsiktigt. 

En bostadsrättsförening kan ha stor nytta av PPA avtal, och dessutom är detta något som inte smutsar ner omgivningen. Tvärtom, med innovativ design kan en energianläggning se prydlig ut i landskapet. Det är bekvämt och tryggt för konsumenten att ha kontinuerlig tillgång till el och veta vad det kommer att kosta. 

PPA med avtal över lång tid 

Ju fler kunder, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som tecknar avtal om PPA, desto bättre resurser får leverantören att hålla anläggningar fräscha och moderna. Alla tjänar på upplägget, och man slipper fossila bränslen i hemmen. Det är en bra och miljövänlig metod för uppvärmning och varmvatten. Det är mycket ansvarsfullt mot miljön och omgivningarna. 

PPA blir ett samarbete mellan elanvändare och producenter. Det är elavtal med fast pris och en viss volym, så att alla kan hålla sin budget och planera sin ekonomi. PPA har också tydligt angivna regler, vilket är en trygghet för parterna. Dessutom, genom att gå in långsiktigt kan konsumenterna påverka vilken sorts energi de vill satsa på och väljer därigenom enkelt bort dåliga alternativ. 

En framtid med PPA 

Fördelarna är stora med att teckna avtal enligt PPA, och konsumenterna blir mer oberoende av utomstående aktörer. Även för elproducenterna är det tryggt att ha lokal förankring. Det är också fördelaktigt för nystartade företag och konjunkturkänsliga bolag att kunna ansluta sig till PPA avtal och få energi under lång tid framöver. Det gör att enskilda näringsidkare får en större framtidstro på att finnas kvar i trakten. 

Omvärlden har konsumenterna inte så stora garantier för, men det är desto mer värdefullt att kunna utnyttja de chanser som finns. Det är bra att kunna få energi och samtidigt ta hänsyn till miljön. PPA avtal ger en möjlighet till estetiskt tilltalande anläggningar, samtidigt som företag, privata hushåll och offentliga byggnader får en säker tillgång till energi under lång tid.