Så planerar du en företagsflytt på bästa sätt

Ska du flytta din firma till nya lokaler? I denna text om företagsflytt får du tips om hur du planerar för att få en så smidig flytt som möjligt. Läs vidare.

Planering är a och o vid en företagsflytt och inget kan lämnas åt slumpen. En välorganiserad flytt minimerar störningar i den dagliga verksamheten och gör att medarbetare kan återvända till sitt arbete utan onödig försening. En företagsflytt kräver noggrannhet när det gäller allt, från att packa till att organisera arbetsplatsen på det nya kontoret.

En företagsflytt är inte bara den fysiska flytten av möbler och utrustning, utan också övergången till en ny arbetsmiljö. Det är viktigt att tänka på medarbetarnas välbefinnande och att kommunicera tydligt om förändringarna, för att underlätta en smidig övergång och bevara teamets sammanhållning. En strategiskt planerad flytt minskar risken för driftstopp och stärker företagets fortsatta utveckling.

Viktiga förberedelser inför företagsflytten

En företagsflytt börjar med en detaljerad inventering av allt från möbler till papper och dokumentation. På så vis kan man vara säker på att inget går förlorat. Att avgöra vad som ska följa med till det nya kontoret, vad som ska magasineras och vad som kan doneras eller säljas, ingår också i flyttprocessen.

Gör gärna en flyttplan med en detaljerad tidslinje samt en ansvarsfördelning bland medarbetarna. Att skapa en klar förståelse för vem som gör vad och när, förebygger missförstånd och gör att flytten går mycket smidigare.

Anlita expertis och outsourca lön 

Det sparar både tid och kraft att låta experter sköta lönehanteringen. De som väljer att outsourca lön får en arbetsplats med bättre trivsel för personalen. 

Det ständiga tjafset om löner på en firma kan ta ganska mycket tid i anspråk. Det kan handla om felräknade löner, felaktig skatt eller semesterdagar som inte stämmer. Olika fackförbund har olika avtal, och personalen förväntar sig att löneavdelningen räknar rätt på övertidstimmar och ersättningar. 

Även om allt är rätt räknat går det åt mycket tid att sätta sig in i Skatteverkets olika regler och att använda rätt skattetabell för varje anställd. Allt det där löser sig smidigt genom att företaget väljer att outsourca lön. Konsultföretaget har kraftfulla datorer och program där skattetabeller läggs in. Dessutom är alla handläggare lönespecialister. 

Outsourca lön ger lugnare arbetsplats 

När lönen hanteras utanför firman blir det automatiskt lugnare på jobbet. Där finns ingen som kan skvallra om lönerna eller bli anklagad för felräkning. Därför är det en stor vinst med att outsourca lön, för det ger en större trygghet att verkliga experter har hand om jobbet. Det ger i allmänhet en mycket lugnare atmosfär på företaget. 

Ägaren till företaget slipper också en del bekymmer genom att outsourca lön. Man behöver inte täcka upp för sjukdomsfall eller semester på löneavdelningen och alla uppgifter hanteras diskret av lönespecialister som alltid finns på plats. Det skickas filer till banken, och rapportering till myndigheterna sker också på rätt sätt och i rätt tid. Digitaliseringen gör att även ägaren och revisorn får full information.

Läs mer information och tips för dig på webbplats: outsourcinglön.nu

En privatchaufför i Stockholm under tjänsteresan

Det kan låta lyxigt att ha en privatchaufför i Stockholm under tjänsteresan. Men faktum är att en chaufför kan spara både ovärderlig tid och mycket pengar.

Under en kortare tjänsteresa vill man ofta hinna med så mycket som möjligt. Kanske har man bara ett par dagar på sig att besöka olika företag eller att delta i många olika möten. Det sista man vill på en sådan resa är att spilla onödig tid på transporter. Speciellt jobbigt kan det bli om man måste åka kollektivt.

Nog för att det kan vara smart att åka kollektivtrafik, men ofta tar det betydligt längre tid att åka på detta sätt. För den som kanske bara har något dygn på sig att utföra uppdrag i Stockholm kan resor med kollektivtrafik eller taxi fullkomligt sluka tid. Att kontakta en privatchaufför i Stockholm för att boka in denne är då ett tidsbesparande alternativ.

Smart att ta sig fram med privatchaufför

Det gäller att tänka till när man planerar att boka in en privatchaufför i Stockholm. Nog för att det kan känns lyxigt att skrida fram i en häftig sportbil under tjänsteresan, eller något liknande, men att skänka miljön en extra tanke är aldrig fel. Bokar man privatchaufför bör man därför kontrollera hur miljövänlig bilen är.

Man ska heller inte glömma att det oftast finns plats för mer än en passagerare i en bil. Varför inte synka sina resor inom Stockholm med flera kollegor och välja att boka en gemensam privatchaufför? På så vis sparar alla resenärer såväl tid som pengar under sin tjänsteresa.

Utomhusreklam kan ses av alla 

Skyltar, vepor och flaggor är mycket vanliga exempel på utomhusreklam. Dessa ses av många människor och informationen kan mycket lätt uppdateras efter behov. 

Utomhusreklam är också lätt att anpassa för olika målgrupper. Det kan vara resenärer eller biobesökare, ungdomar eller pensionärer. Kunder i varuhus och livsmedelsbutiker har också nytta av att få tips och information om recept och kampanjer, rabatter och extrapriser. 

Ett viktigt begrepp är Dooh, som står för Digital out of home. Utomhusreklam visas ute i samhället, jämfört med vanliga tidningsannonser och reklamutskick som man läser i sin bostad. Den tryckta reklamen ersätts mer och mer av digitala plattformar, där det dessutom är lätt att göra ändringar och uppdateringar från en dator. 

Utomhusreklam på fasaderna

Digital reklam har funnits ganska länge, med rullande text som bildas av lysande små lampor på en lång skylt, ofta i kanten på ett högt tak. Den moderna varianten är utomhusreklam med programmerade skärmar med bilder och filmer som kan finnas var som helst i det offentliga rummet. 

Man ser stora vepor som täcker stora delar av en husvägg med klatschig utomhusreklam, allt för att få så stor uppmärksamhet som möjligt när det till exempel gäller mässor eller event. När det gäller digitala skyltar passar de bra för priser, kampanjer och annat som medför ändringar ofta. 

Utomhusreklam under kampanjperioder 

Företag kan annonsera med utomhusreklam genom att deras produktfilm visas på flera skärmar samtidigt under en viss period. De betalar för tiden de utnyttjar tjänsten. Detta är lätt att styra centralt, och det medför inga dyrbara omskyltningar eller andra åtgärder. 

Stora skärmar för reklam finns på många ställen i staden där folk passerar och rörliga bilder fångar intresset. Speciellt ungdomar är en stor målgrupp för attraktiv utomhusreklam. Då visas mode, smink och aktuella biofilmer. Även samhällsinformation kan visas på stora skärmar, i avsikt att påverka folk.

Gör ditt företag synligt i Uppsala med eleganta skyltar

Att etablera sig i Uppsala utan en tilltalande och synlig skylt kan vara en utmaning. Detta gäller oavsett om det är frågan om mäklarföretag, lokala butiker, eller restauranger. En välutformad och iögonfallande skylt är inte bara en reklampelare; den blir en integrerad del av företagets identitet.

Det är fascinerande hur skyltar påverkar oss. Ofta tror vi inte att vi lägger märke till dem, men vår hjärna och våra ögon registrerar dem undermedvetet. Tänk på hur lätt det är att minnas platsen för ett bageri som erbjuder utsökta chokladbiskvier. Hur skulle man annars kunna hitta tillbaka? Skyltens betydelse för att skapa varaktiga minnen kan inte underskattas.

Restaurangers signatur

När det kommer till restauranger, blir skylten en del av deras unika karaktär. Den fungerar inte bara som ett igenkännande element utan ger också värdefull information tillsammans med menyn i fönstret och trottoarprataren. En skylt som harmonierar med restaurangens stil och atmosfär kan vara avgörande för att locka till sig kunder.

Variation av skyltar

För privatpersoner är skylten ofta ett sätt att presentera sig själva eller sitt hem. Det finns en stor variation av stilar och material att välja bland för att spegla personligheten eller firandet av speciella tillfällen, som till exempel studentexamen.

Mäklare är en yrkesgrupp som använder sig flitigt av skyltar. Ju mer avlägset en fastighet är belägen, desto viktigare blir det med tydliga och tåliga skyltar för att guida potentiella köpare rätt. Det är viktigt att välja skyltmaterial som står emot väder och vind för att undvika missförstånd och förvirring.

I Uppsala finns det ett stort utbud av skyltlösningar som passar alla behov, oavsett om det gäller företag eller privatpersoner. Att investera i en skylt är att investera i företagets synlighet och framgång. En genomtänkt och välplacerad skylt kan göra stor skillnad i hur ett företag eller en tjänst uppfattas och igenkänns i staden.

För mer information och tips för dig om skyltar i Uppsala finns på webbsida: skyltaruppsala.se

Brandfarliga hemligheter: Vad din brandskyddsansvarig vill att du ska veta

I dagens värld är brandsäkerhet av yttersta vikt. Det är inte bara brandskyddsansvarigens uppgift att se till att företaget är säkert från brandrisker, utan det är också viktigt för varje individ att vara medveten om brandfarliga hemligheter som kan hota deras liv och egendom. I den här artikeln kommer vi att utforska några viktiga aspekter av brandsäkerhet som din brandskyddsansvarig vill att du ska veta.

En grundläggande del av brandskydd är att genomföra en noggrann riskbedömning. Detta innebär att identifiera potentiella brandkällor och utvärdera sannolikheten för att en brand ska uppstå. Din brandskyddsansvarig kommer att utföra denna bedömning och rekommendera förebyggande åtgärder. Det är viktigt att följa deras råd och se till att brandfarliga material förvaras på ett säkert sätt.

Brandutbildning och övningar

Ett annat viktigt inslag i brandsäkerhet är utbildning och övningar. Din brandskyddsansvarig kommer att organisera utbildningssessioner för att lära dig hur du ska agera i händelse av brand. Det är avgörande att delta i dessa utbildningar och övningar för att vara väl förberedd om en nödsituation inträffar.

Brandvarnare och släckutrustning

Brandvarnare och släckutrustning är livräddare i händelse av brand. Se till att ditt hem eller arbetsplats är utrustat med fungerande brandvarnare och att du vet hur du använder släckutrustningen korrekt. Din brandskyddsansvarig kan ge råd om vilken typ av utrustning som är lämplig för din situation.

Brandfarliga material och hantering

Många olyckor inträffar på grund av felaktig hantering av brandfarliga material. Din brandskyddsansvarig kommer att informera dig om hur du ska hantera dessa material på ett säkert sätt. Det är viktigt att följa deras riktlinjer noggrant och undvika riskfyllda situationer.

Nödplaner och evakuering

I händelse av en brand är det avgörande att ha en nödplan på plats och veta hur man ska evakuera säkert. Din brandskyddsansvarig kommer att hjälpa dig att utveckla en effektiv nödplan och informera dig om evakueringsprocedurer. Öva regelbundet din nödplan så att du är redo om en nödsituation uppstår.

Då är det bäst tid att köpa nytt båtkapell i Stockholm

När du ska köpa ett nytt båtkapell i Stockholm bör du vända dig till en specialiserad skräddare eller segelmakare. Lämpligen sker detta under vintersäsongen.

Många båtägare väntar in i det sista innan de köper ett nytt båtkapell. Det anses ofta vara ett besvärligt inköp där det är svårt att få till en bra passform. Många båtmodeller som färdas i svenska farvatten tillverkas inte längre, och så inte heller deras kapell. Detta är i alla fall en vanligt förekommande föreställning.

Det finns dock ett flertal aktörer som specialiserat sig på nytillverkning av båtkapell. I Stockholm finns många att välja mellan, även om vissa av dem är mer pålitliga än andra. Så brukar det ju nämligen vara när det kommer till hantverk – en del är helt enkelt lite bättre än genomsnittet på sin hantverkskonst.

Vissa skräddare i Stockholm är specialiserade på båtkapell

Den som är båtägare vet nog exakt hur viktigt det är att ett båtkapell är helt formsytt till båten det ska sitta på. Letar man efter ett nytt kapell till en Monark 690 går det absolut inte att köpa ett som passar till en Albin 25:a – och eftersom masstillverkning av båtkapell till svenska fritidsbåtar inte direkt är någon bärande affärsmodell måste man vända sig till en skräddare med rätt expertis.

Man kan dock inte gå in till vilken skräddare som helst och förvänta sig att hitta tillverkning av båtkapell i Stockholm. Att sy kapell och segel är en helt annan sak än att skrädda upp kostymer på beställning, även om måttanpassning är minst lika viktigt för båda typer av skrädderi. Den som vill köpa ett nytt båtkapell behöver hitta en specialiserad skräddare för just denna typ av arbete.

Det kan vara lämpligt att beställa sitt nya båtkapell under vintersäsongen. Då står båtar i allmänhet på land och frågan om ett kapell är alltså inte riktigt lika akut som på sommaren. Däremot får man räkna med att segelmakare och kapellskräddare har mycket att göra off season, och det kan vara klokt att ta kontakt med vederbörande så tidigt som möjligt.

När är det klokt med annonsering i storformat?

Många företag använder sig av annonsering i storformat. Men har storleken på annons verkligen någon större betydelse när det kommer till marknadsföring?

Det har blivit mycket populärt att annonsera i storformat. Fler och fler företag väljer att lägga pengar på annonsering i storformat för att verkligen få ut sitt budskap. Företag som XL Outdoor och liknande firmor gör annonseringen lätt och ser till att det blir smidigt för kunden att synas ordentligt. Många frågar sig dock vilken skillnad storleken på annons verkligen gör?

Logiskt sett är det inte så svårt att förstå att ju större annons, desto fler betraktare. Det är helt enkelt lättare att upptäcka en annons i storformat i en stad. Denna typ av annons skär rakt igenom stadens brus och är lätt att se oavsett om du är gammal eller ung. Det går även lätt att få syn på dessa typer av annonser genom bilfönster eller när man sitter på en buss och är på väg någonstans.

Klokt att utnyttja annonsering i storformat

Väljer man annonsering i storformat är det viktigt att veta hur man ska nyttja sin stora annons. Det går inte att komma med någon pluttig och dåligt upplöst bild till företag som XL Outdoor och tro att dessa ska trolla fram en tjusig annons ändå. Nej, för att annonsen ska fungera i stort format måste den vara av högsta kvalitet. Bilden på annonsen ska fullkomligt förtrolla förbipasserande.

Även texten på annonsen måste vara slagkraftig. Långa romaner göre sig icke besvär. När det kommer till annonser, stora som små, gäller det att gå rakt på sak och uttrycka sig på ett riktigt snyggt sätt. Kanske ska man satsa på en bra slogan eller ett enda ord som drar blickar till sig. Allt för att skapa debatt och göra den som ser annonsen riktigt intresserad av dess budskap.

Dags att prova förhandlingsteknik på chefen

Det är inte lätt att få sin vilja igenom när man ska förhandla med sin chef. Men genom att lära sig förhandlingsteknik kan man snart förbättra sina villkor.

Det årliga samtalet när man skulle löneförhandla var inte Annas favorittillfälle. Nu var det snart dags igen och hon fasade. Under sina åtta år på företaget hade hon fått den vanliga potten men aldrig lyckats att förhandla sig till det hon tyckte att hon var värd. Skulle hon någonsin få det hon ville?

Hon hade provat att vara vänlig och ödmjuk. Ett år hade hon till och med skrivit ner nya saker hon lärt sig och tagit med statistik på hur mycket man borde tjäna på hennes jobb. Inget av det hade hjälpt och hon stod handfallen. Att skälla visste hon skulle vara helt värdelöst och det var inte heller något som låg för henne.

Förhandlingsteknik – ett nytt ord

Det var en kompis som i ett utbrott av irritation över väninnans dilemma kastade ur sig att hon borde gå en kurs i förhandlingsteknik. Då skulle hennes chef få se. De orden bet sig fast och Anna beslutade sig för att se om det fanns någon kurs i närheten hon kunde gå. Det var ingen dum idé.

Hon hittade den perfekta kursen på nätet och anmälde sig innan hon hann tänka efter. Hon tyckte ju att det var jobbigt att vara i nya sammanhang men det fick gå. Det gällde hennes framtid. Sagt och gjort. Kursen började och hon blev fascinerad över att använde man rätt ord så kunde man få sin vilja fram.

Förhandlingsteknik används

Det var dags för det årliga mötet och hon var taggad till tänderna. Hon hade skrivit upp vad hon ville ha i lön och lagt på lite för att ha ett bra förhandlingsläge. Sedan hade hon memorerat vad hon skulle säga om att denna lön var den riktiga i hennes fall. Hon klev in på chefens kontor med stort självförtroende.

Denne blev mycket riktigt ställd och sa att det var en alldeles för hög lön. Den kunde hon inte få. Hon bad chefen argumentera för varför det var så. Chefen hade inget bra svar på den frågan. Hon var trots allt en av de mest lojala i företaget. Chockad klev hon hon senare ut ur kontoret. Hon hade fått sin högsta summa och kunde inte begripa att det varit så lätt.

Säkerhetsutbildningar för alla typer av jobb

Det är otroligt viktigt med säkerhetsutbildningar oavsett om ni jobbar som hantverkare, bönder eller bara behöver uppdatera er om brandfaror eller ergonomi.

Ergonomi är kanske inte det som man tänker på i första hand när man pratar om en säkerhetsutbildning, men sanningen är den att det är en lika stor risk som andra faror. Ni som sitter på kontor utsätter er kanske inte för stora maskiner, eller fallande objekt på en byggarbetsplats. Istället sitter ni i timmar framför en skärm, i fel position, och kommer hem med ryggont och nackskador.

Det är ett faktum att även den som har ett kontorsjobb kan behöva säkerhetsutbildningar med jämna mellanrum. Dessutom är utbildningar om brandfaror och grundläggande första hjälpen lika viktigt på alla arbetsplatser, och i alla situationer i livet. Det kan göra en stor skillnad när ni väljer att gå en liten kurs, exempelvis hos Jockes Säkerhetsutbildningar, för att fräscha upp minnet om HLR och brandfiltar. Att utsätta sig för svåra situationer i kontrollerade miljöer minskar risken för panik.

Säkerhetsutbildningar för tunga lyft med och utan maskin

En stor risk som finns på många arbetsplatser är lyft. På en byggarbetsplats så är det kanske truckar och lyftkranar som utför lyften, men på många kontor så finns det en mottagningsplats för paket och större objekt, som ska sättas in på ett lager. Oavsett vilken typ av lyft ni sysslar med på ert företag så är det en av de största riskerna.

Se till att gå igenom ert företag och ta reda på vad ni kan göra för att skapa en säkrare miljö. Då får ni en tryggare arbetsplats, och det leder alltid till gladare arbetare som har lättare att göra sitt jobb. När jobbet känns lättsamt så är det roligare, och mer blir gjort. Ni får i slutändan mer jobb färdigt, och kan skatta er lyckliga som har en sådan bra arbetsplats.