Fastighetsautomation för en bättre miljö

Hyresvärden har många saker att ta i beaktande. Fastighetsautomation hjälper till att värna om de boendes välmående samtidigt som det håller nere kostnaderna.

Krister funderade en hel del på vad som kunde göras för att förbättra ekonomin för företaget. Det sista han ville var att bli dumsnål så att hyresgästerna ogillade honom, snarare tvärtom. En av de stora frågorna var uppvärmningskostnaderna. Som första steg hade alla fönster bytts ut mot treglasfönster för att hålla värmen kvar i huset.

Då han ville att de boende skulle känna sig delaktiga hade han bjudit in till ett möte för att höra på deras idéer. Det visade sig att många oroade sig för att värmen skulle dras ner. Eller att hyrorna skulle höjas. När han förklarade att det inte skulle ske stillades deras oro.

Fastighetsautomation en intressant investering

Vid en konferens fick Krister av en slump höra talas om fastighetsautomation. På något vis kunde systemet ge information om saker som hur många personer som befann sig i byggnaden. Tala om temperaturen utomhus och inomhus. Ja till och med skillnaden på olika våningar. Han fick kontaktuppgifter av en branschkollega som förespråkade systemet.

Han beslutade sig för att anlita experter på fastighetsautomation. Tanken på att möjligen spara el genom att styra temperaturen var lockande. Han misstrodde inte sina boende och ville att de skulle tala om ifall det blev för kallt. Det var viktigt att de var nöjda och att han blev omtalad som en bra hyresvärd, både av nuvarande och framtida hyresgäster.

Konsult som kan rusta och matcha

Många arbetssökande kommer inte till sin rätt och får nej på sina ansökningar. Med hjälp av Arbetsförmedlingens tjänst Rusta och matcha kan de få jobb ändå.

Ett företag som söker personal akut har inte tid att detaljkolla alla ansökningar. Kanske får de ett hundratal svar på sin annons för en ledig tjänst. Den som inte är så vältalig eller lyckas ge ett intryck på en platsintervju sållas lätt bort, men det är kanske den av alla sökande som är perfekt för jobbet.

En konsult som arbetar på uppdrag av Arbetsförmedlingen har ofta kontakter inom näringslivet och har möjlighet att ge stöd åt en platssökande som vill ha anställning i en viss bransch. En tystlåten datakille kan vara perfekt som konstruktör och ritare, bara han får chansen. Det är sådana talanger som rusta och matcha vill fånga upp.

Rusta och matcha närmare arbetsmarknaden

För den som står långt ifrån arbetsmarknaden genom exempelvis ett funktionshinder, kan rusta och matcha också hitta en lämplig sysselsättning. Det kan finnas enklare arbetsuppgifter på ett företag i närheten, och konsulten kan då föreslå en lämplig person att anställa. Man kan jobba som tecknare eller skribent även om man inte kan gå eller springa.

Man kan också rusta och matcha en person inför en anställningsintervju och berätta hur man uppträder, vad man ska säga och hur man ska klä sig. För någon från ett annat land är det inte alltid så lätt att veta hur man ska bete sig på en platsintervju, utan man behöver extra stöd då.

Fyra fantastiska fördelar för företagare med företagslarm

Att installera ett företagslarm är en no-brainer för den som vet vilka fördelar ett sådant system har. Vet inte du det? Då ska du självklart läsa vidare.

Visste du att det finns hela fyra riktigt bra anledningar till att du ska installera ett företagslarm i firmans lokaler? Om du inte visste det så vet du det nu. Och snart vet du också vilka de är. Nämligen: att risken för att det ska bli inbrott på ditt företag minskar betydligt.

Det är också så att din försäkringspremie kommer bli lägre, dina anställda får en tryggare arbetsplats och polisen kan lätt identifiera skurkarna som trots dina ansträngningar ändå tagit det dumma beslutet att bryta sig in i dina lokaler. Så visst låter det som en självklarhet ändå, att satsa på ett rejält företagslarm?

Därför ska du avtala om service med leverantören av ditt företagslarm

Det du ska tänka på när du väljer en leverantör för företagslarm är att det bör ingå ett serviceavtal. För om larmsystemet ska fungera som tänkt, är det viktigt att underhålla det med jämna mellanrum. Annars försvinner alla de fördelar som nämndes tidigare.

Du behöver inte känna att ett larm är av sämre kvalitet för att det kräver underhåll. Det gör nämligen alla tekniska system. Men det kan vara trassligt att köpa ett larmsystem av en leverantör, och behöva anlita en part till för att göra underhållet. Som tur är finns många bra aktörer som erbjuder skräddarsydda serviceavtal för sina säkerhetssystem. Läs mer om företagslarm på denna sida: företagslarm.nu

Ekonomisk plan för BRF – upprätta den på bästa vis

Utan en ekonomisk plan för BRF, som skickas in till Boverket, får er förening inte klartecken att bedriva verksamhet. Läs här för att ta reda på hur ni gör.

När ni startar er BRF behöver ni ta fram en realistisk och heltäckande ekonomisk plan. En ekonomisk plan för BRF måste kunna stå emot granskningarna från två helt oberoende intygsgivare med licens från Boverket. Det finns två viktiga skäl.

Certifierad personal från Boverket ska se till att din ekonomiska plan är realistisk på alla sätt. Om ni fyllt den med lyckokalkyler kommer ni och era bostadsrättsinnehavare att drabbas av det framöver. Det andra skälet är uppsåtet att skydda er, er förening samt era innehavare från specifika människors egenintresse och mygelförsök.

Utan följande fungerarar inte en ekonomisk plan för BRF

  • Fastighetskostnader för er BRF
  • Genomgång av utgifter som ombyggnationer och nödvändiga ändringsarbeten
  • Övriga nödvändiga utgifter kopplade till verksamheten
  • Finansieringsplanen för er BRF
  • Löpande intäkter och kostnader i er BRF
  • De driftkostnader som en boende i er BRF har att betala utöver det som ingår i årlig avgift
  • Beskrivning av fastighet/-er
  • Tidpunkten när det är dags för upplåtelse/inflyttning
  • Er BRF:s firma samt registreringsnummer

Att se en lista som denna kan göra den oerfarne aningen spak i benen. De intygsgivare som granskar den ekonomiska planen åt Boverket ska se till att allt går rätt till och är inte lättflörtade. Det kan vara en bra idé att anlita en advokatfirma med god erfarenhet på området.

Företagshälsovård i Falkenberg – ett stort plus för de anställda

Med en regelbunden företagshälsovård är arbetsplatsen i Falkenberg en trygg och säker plats för de anställda. Man får även en gladare och positiv arbetsmiljö när hälsan kommer i fokus.

Vi arbetar en stor del av våra liv, och den tid vi spenderar på arbetsplatsen borde vara trygg och säker, eller hur? Och det är möjligt när man som anställd får ta del av företagshälsovård på sin arbetsplats. Med hjälp från företagshälsovård så kan en arbetsplats förbättras avsevärt och ett skäl till det är att man får gå på regelbundna hälsokontroller.

Med en regelbunden hälsovård så kommer man som anställd att må bättre och känna sig mer trygg i vetskapen att allt står rätt till. Det är lättare att på detta sätt motverka sjukskrivningar eftersom man kan ta tag i eventuella hälsoproblem i tidigt stadium.

Vad innebär företagshälsovård?

Företagshälsovård i Falkenberg är ett långsiktigt förebyggande arbete som är till fördel för både anställda och företagsägare eftersom personalen kommer att må bättre och därför minskas sjukskrivningar. De anställda kommer att få gå på regelbundna hälsokontroller, ta del av vaccinationer och få hjälp med medicinska frågor.

En stor del av arbetet innebär också rehabilitering av eventuella arbetsskador och sjukgymnastik hos de som behöver extra omvårdnad. Arbetsplatsen får även hjälp med att utveckla en god ergonomisk miljö för de anställda och på så sätt är det lättare att minska på arbetsskador. Arbetsplatsen blir säkrare och man undviker hälsorisker som kan uppstå i arbetsmiljön, och framför allt så är personalen lyckligare.