Ekonomisk plan för BRF – upprätta den på bästa vis

Utan en ekonomisk plan för BRF, som skickas in till Boverket, får er förening inte klartecken att bedriva verksamhet. Läs här för att ta reda på hur ni gör.

När ni startar er BRF behöver ni ta fram en realistisk och heltäckande ekonomisk plan. En ekonomisk plan för BRF måste kunna stå emot granskningarna från två helt oberoende intygsgivare med licens från Boverket. Det finns två viktiga skäl.

Certifierad personal från Boverket ska se till att din ekonomiska plan är realistisk på alla sätt. Om ni fyllt den med lyckokalkyler kommer ni och era bostadsrättsinnehavare att drabbas av det framöver. Det andra skälet är uppsåtet att skydda er, er förening samt era innehavare från specifika människors egenintresse och mygelförsök.

Utan följande fungerarar inte en ekonomisk plan för BRF

  • Fastighetskostnader för er BRF
  • Genomgång av utgifter som ombyggnationer och nödvändiga ändringsarbeten
  • Övriga nödvändiga utgifter kopplade till verksamheten
  • Finansieringsplanen för er BRF
  • Löpande intäkter och kostnader i er BRF
  • De driftkostnader som en boende i er BRF har att betala utöver det som ingår i årlig avgift
  • Beskrivning av fastighet/-er
  • Tidpunkten när det är dags för upplåtelse/inflyttning
  • Er BRF:s firma samt registreringsnummer

Att se en lista som denna kan göra den oerfarne aningen spak i benen. De intygsgivare som granskar den ekonomiska planen åt Boverket ska se till att allt går rätt till och är inte lättflörtade. Det kan vara en bra idé att anlita en advokatfirma med god erfarenhet på området.