Företagshälsovård i Falkenberg – ett stort plus för de anställda

Med en regelbunden företagshälsovård är arbetsplatsen i Falkenberg en trygg och säker plats för de anställda. Man får även en gladare och positiv arbetsmiljö när hälsan kommer i fokus.

Vi arbetar en stor del av våra liv, och den tid vi spenderar på arbetsplatsen borde vara trygg och säker, eller hur? Och det är möjligt när man som anställd får ta del av företagshälsovård på sin arbetsplats. Med hjälp från företagshälsovård så kan en arbetsplats förbättras avsevärt och ett skäl till det är att man får gå på regelbundna hälsokontroller.

Med en regelbunden hälsovård så kommer man som anställd att må bättre och känna sig mer trygg i vetskapen att allt står rätt till. Det är lättare att på detta sätt motverka sjukskrivningar eftersom man kan ta tag i eventuella hälsoproblem i tidigt stadium.

Vad innebär företagshälsovård?

Företagshälsovård i Falkenberg är ett långsiktigt förebyggande arbete som är till fördel för både anställda och företagsägare eftersom personalen kommer att må bättre och därför minskas sjukskrivningar. De anställda kommer att få gå på regelbundna hälsokontroller, ta del av vaccinationer och få hjälp med medicinska frågor.

En stor del av arbetet innebär också rehabilitering av eventuella arbetsskador och sjukgymnastik hos de som behöver extra omvårdnad. Arbetsplatsen får även hjälp med att utveckla en god ergonomisk miljö för de anställda och på så sätt är det lättare att minska på arbetsskador. Arbetsplatsen blir säkrare och man undviker hälsorisker som kan uppstå i arbetsmiljön, och framför allt så är personalen lyckligare.