Blogg

Solceller BRF – tips och råd

Funderar er BRF på att investera i solceller? Det gör ni helt rätt i. Solceller till bostadsrättsföreningen för med sig enorma fördelar och leder er rakt in i framtiden.

Den absolut största fördelen – och anledningen till varför solceller BRF kommit att bli en väldigt aktuell fråga i dagsläget – handlar om de minskade kostnaderna. Få har missat att elpriserna idag befinner sig på närmast absurda nivåer och de är dessutom svåra att påverka sett till att de till stor del beror på den turbulens som syns i omvärlden.

Den fördel som solceller BRF för till bordet är att ni själva producerar elen och att ni genom detta också blir mindre beroende av omvärldens priser. Dessutom kan en välplanerad och rätt dimensionerad anläggning också leda till att ni producerar mer el än vad ni själva gör av med. Detta överskott kan sedan säljas vidare – och ge er ytterligare en ekonomisk fördel.

Grön energi ger en attraktiv BRF

Att ni dessutom producerar grön el är en annan enorm fördel. Detta faktum leder till att ni minskar avtrycken på miljö och klimat – och att ni även kan profilera er som en grön bostadsrättsförening som går i bräschen för andra.

Det som brukar visa sig är att solceller för en bostadsrättsförening även ger en värdeökning på fastigheterna – och att lånen genom detta kan bli förmånligare – samt att varje enskild medlem kan se en ekonomisk uppsida i samband med en försäljning.

Att sälja en bostad i en BRF som har solceller ger direkt ett gensvar hos spekulanter som är beredda att delta i en budgivning: man vet att kostnaderna på sikt kommer att bli lägre – och man vet också att man kan tillhöra en förening som tar miljöfrågan på allvar.

Kombinera solceller med laddstolpar

Dessutom kan man också kombinera installationen av solceller med andra gröna investeringar där exempelvis laddstolpar och annan infrastruktur ytterligare kan underlätta vardagen för medlemmarna. Solceller är definitivt en lösning som de flesta i framtiden kommer att välja. Framtiden är emellertid redan här och det finns ingen anledning att vila på hanen. Detta är ett tåg som man bör lösa en biljett till.

Äntligen fakturering- och bokföringsprogram

Det är en tjusning att använda bokföringsbok när man ska hålla koll på siffror. Men till skillnad mot ett fakturerings- och bokföringsprogram är det svårare.

Det var så himla kul att skriva ner dagens inkomster och utgifter i den bokföringsbok som Lena köpt på bokhandeln. Den har vad man kallar en T-bokföring där plus är på ena sidan pappret och minus på den andra. Det var så enkelt och hon såg fram emot de fina vitsord hon skulle få från sin revisor.

Alla kvitton satt snyggt i pärmen som hon lämnat för deklarationen tillsammans med bokföringsboken. Hon förväntade sig en glad revisor och ett snabbt besök. Tyvärr var det inte vad som hände. Revisorn tittade på henne och frågade om hon visste att båda kolumnerna på sidan skulle sluta med noll. Det kallades balans.

Snälla skaffa ett fakturering- och bokföringsprogram

Lena hade ingen aning om det eftersom hon aldrig gått någon kurs i bokföring. Inte heller hade hon vetat att alla kvitton och fakturor skulle vara numrerade. Trots detta hade revisorn hunnit gå igenom och ordnat till bokföringen så den blev rätt och det såg ut som om hon skulle få tillbaka på skatten vilket gjorde henne glad.

Revisorn rekommenderade henne ett fakturering- och bokföringsprogram som skulle göra det betydligt lättare med bokföringen. När de var klara var revisorn åter solsken och bjöd på en kopp kaffe med tillhörande pepparkakor. Lena kände sig glad och skulle när hon kom hem genast läsa vad bokföringsprogrammet han rekommenderat handlade om.

Att hyra skrivare till företag är populärt

En skrivare kan användas till mycket så länge den fungerar som den ska. Du kan hyra en skrivare som passar dina behov. Då ingår både service och support.

Har du någon gång svurit i frustration över en skrivare som inte fungerar korrekt? Den kanske helt plötsligt börjar skriva ut konstig eller inte skriva ut alls. Maskinen är helt död och det händer ingenting hur du än gör. Vad ska du göra då? Försöka att reparera den eller köpa en ny?

En bättre idé är att hyra en skrivare. Då är det bara att slå en pling till supporten så kommer de ut till företaget och fixar i ordning skrivaren eller byter ut den mot en ny. Du behöver inte själv leta efter rätt reservdelar och försöka lösa problemet på egen hand.

Det finns olika sorters skrivare att hyra

Det finns många fördelar med att hyra skrivare. Det är en tjänst där både service och support ingår. Du får en jämn och fast månadskostnad och behöver inte göra ett stort engångsköp. Vilken skrivare som passar bäst beror på hur ert behov på företaget ser ut. En bordsskrivare tar liten plats och kan vara lämplig till ett mindre kontor eller för den som jobbar hemifrån.

Ett populärt val av skrivare för företag är en A4-skrivare. Om du ibland är i behov av att skriva ut i större format finns det A3-skrivare att hyra. Du kan kontakta en firma som hyr ut skrivare så kan de guida dig fram till den lösning som passar ert behov bäst.

Mer om att hyra skrivare till företag kan du läsa här: https://hyrskrivare.se/

Rekryteringsföretag en resurs i Stockholm

Det finns tillfällen då det är lite ovisst. Som när en chef blir långtidssjuk eller slutar plötsligt. Då är rekryteringsföretag i Stockholm till stor hjälp.

När Erik kom till jobbet måndag morgon var det något som inte stämde. Folk pratade ivrigt. Det ringde i telefoner och det låg en oro i luften. Först hade ingen tid att svara men efter en stund kom en av styrelsemedlemmarna in på personalavdelningen. Denne såg stressad ut när hon bad Erik följa med.

Det visade sig att VD:n hade varit tvungen att åka och hjälpa en släkting. De gissade att det skulle ta tid innan denne kom tillbaka. Därför behövde de Eriks hjälp. Kunde han kontakta det rekryteringsföretag i Stockholm de hade använt någon gång. De specialiserade sig på chefer och de behövde en vikarie.

Rekryteringsföretag löste vikariat

Erik som hade arbetat länge på företaget visste precis vad han skulle göra. Han fyllde i formuläret på företaget Valegro som informerade om att han ville ha kontakt med dem och började sedan plocka fram allt material som de skulle behöva. De ville veta vad de behövde hjälp med och precis information om önskad kompetens på olika områden.

Redan innan han fått svar visste han att de skulle göra allt det kunde. De hade ett stort nätverk av personer och det tog inte lång tid innan de hittat flera kandidater. Givetvis fick Erik och hans företag bestämma vilken av dem som skulle passa. Anders, deras självklara val, blev en stor resurs för företaget medan VD:n var borta.

Stålhallar är en stabil och långsiktig lösning

Företag inom logistik, lager och exempelvis större industrier och lantbruk har gemensamma behov i att man ofta kan vara i behov av större lokaler. Genom stålhallar ser man att dessa behov kan fyllas och att de gör det över en längre tid – och till en relativt låg investeringskostnad.

Stålhallar har under senare år blivit en alltmer vanlig lösning inom idrottens värld och det spelar ingen roll om det handlar om större arenor eller om en mindre hall för padel – genom att välja stål som material och genom att välja rätt företag genom hela processen så får man en chans att skapa en hall som fullt ut matchar de behov man har.

Det senare är, oavsett om det handlar om sport, om lager eller om exempelvis industrier, det viktigaste med stålhallar och den största fördelen: de går att skräddarsy och de går att anpassas till nästan vilka behov som helst.

Viktiga punkter att tänka på

Att stålhallar är en bra lösning råder det inga tvivel om, men det finns också saker att tänka på i samband med att man planerar att bygga en sådan. Valet av företag är den enskilt viktigaste punkten i denna fråga och rådet är att man fokuserar på att hitta en erfaren partner som har kapacitet nog att ta sig an projektet från start till mål. Genom detta kan man dels trycka ned kostnaderna och dels också skapa ett effektivare projekt utan tidskrävande flaskhalsar.

Planeringen blir en viktig punkt i samband med att en stålhall ska skapas och företaget du anlitar ska tillsammans med dig sätta sig ned och plocka fram en lösning som passar era visioner, era behov och de krav som er verksamhet ställer. Därefter sker en tillverkning av alla byggdelar och som nästa steg så påbörjas också bygget och montering av hallen.

Genom att välja ett och samma företag så ökar både trygghet och säkerhet i dessa frågor och det är en extremt viktig del av den framtida hållbarheten. Väljer man flera olika aktörer så kan misstag äga rum och konstruktionen kan bli lidande av detta – något som påverkar plånboken både för stunden och på längre sikt. Välj en erfaren firma inom stålhallar och du får en stabil byggnad med potential att lyfta hela ditt företag.

En revisor i Stockholm blir ert bollplank

Få yrken är lika spännande som det jobb en revisor har. Detta påstående baserar vi på att en revisor ständigt måste utvecklas och hålla sig till dags dato om vad som sker i världen; hans jobb blir därmed aldrig slentrianmässigt eller långtråkigt – till skillnad från andra yrken där en utbildning räcker genom ett helt yrkesliv. Vidareutbildningar är – kort sagt – vardag för en revisor.

Många får intrycket av att en revisor sitter stilla på ett dammigt kontor och granskar transaktioner, ekonomiska händelser och processer till företag och där de slutligen lämnar en revisionsberättelse; ett tråkigt jobb där den sociala kontakten är ytterst begränsad. Ingenting kunde vara mer fel; en revisor befinner sig tvärtom ofta mitt i ett företag och där han på plats granskar bokföringen och fungerar som ett bollplank till företaget i fråga.

En logisk utveckling sett till hur en revisor arbetar – denne har ofta, utöver företagets styrelse, absolut bäst insikt i ekonomin och kan därmed komma med värdefulla tips samt även ge råd om vilka faror som i framtiden kan komma att visa sig. En god relation mellan en revisor och ett företag är därför något som brukar utvecklas över tid. Om vi säger att ditt företag i Stockholm ska anlita en revisor där denne genomför en revision så kommer denna att se ut enligt följande plan och steg:

  • Planering av uppdraget. En revisor gör en omfattande planering kring hur lång tid uppdraget tar.
  • Löpande granskning/ internkontrollgranskning
  • Bokslutsgranskning
  • Granskning av årsredovisning.

Fyra punkter som samtliga följs av diskussioner och möten mellan dig och din revisor där ni går igenom vad som kan förbättras, vad som fungerar och hur nästa steg kan tänkas ta. Kostnaden för en revisor är blygsam sett till vad man som företagare får och vi råder även mindre aktiebolag att anlita en revisor – trots att de kanske inte behöver det. Sedan 2010 så har reglerna gällande detta kommit att ändras och om man som mindre aktiebolag inte uppfyller minst två av dessa punkter så kan man välja bort hjälpen av en revisor:

  • 1.5 miljoner kronor i balansomsättning
  • 3 miljoner kronor i nettoomsättning
  • Tre anställda

Om man bara uppfyller ett av dessa krav så är valet om huruvida man anlitar en revisor eller inte valfritt och det gör att många väljer bort tjänsten. Det påverkar dock i allra högsta grad kvaliteten på boksluten och – framförallt – så påverkar det trovärdigheten hos företaget i fråga. Det ser alltid bättre ut för en tredje part – banken, leverantörer och potentiella investerare – om en revisor varit inblandad än om så inte varit fallet.

Översättningsbyrå i Stockholm hjälper företaget snabba på sin kommunikation

Långsamma svar? I stället för att slösa tid på att tveka och formulera samma mail hundra ggr – anlita översättningsbyrå i Stockholm för affärskommunikationen.

När det handlar om direkt kommunikation finns det ett ledord: snabbt! Det måste gå snabbt. Att vänta för länge med att svara på ett viktigt mail kan leda till att företaget tappar en mycket viktig kund. Om kunden eller affären är tillräckligt stor, kan det leda till stora ekonomiska förluster.

Det gäller att identifiera alla orsaker till varför kommunikationen inte flyter tillräckligt snabbt. Om det handlar om internationella affärer kan svaret ligga i språket. Går det långsamt att formulera dig på ett språk som inte är ditt eget? Eller behöver du lägga ned timmar på att faktiskt förstå vad som står i mailet du fått?

Översättningsbyrå värd sin vikt i guld inför stor affär

Då kan det vara läge att anlita en bra översättningsbyrå. I Stockholm finns ett flertal företag som specialiserat sig på affärskommunikation. Genom att lägga över de språkliga hindren på någon som inte alls upplever dem som hinder (dvs en tvåspråkig översättare) kan du förkorta dina svarstider på ett betydande sätt.

Du kan dessutom minimera risken för missförstånd. När det kommer till internationella affärer finns sällan något utrymme för så kallad svengelska. Rätt ord ska på rätt plats, även i mindre formell kommunikation som e-mail. Med tanke på de potentiella ekonomiska förlusterna i att tappa en stor affär på grund av språkliga misstag, kan arvodet till översättningsbyrån jämförelsevis ses som direkt blygsamt. Läs mer om fördelarna med en översättningsbyrå här: www.översättningsbyråstockholm.se

Fastighetsautomation för en bättre miljö

Hyresvärden har många saker att ta i beaktande. Fastighetsautomation hjälper till att värna om de boendes välmående samtidigt som det håller nere kostnaderna.

Krister funderade en hel del på vad som kunde göras för att förbättra ekonomin för företaget. Det sista han ville var att bli dumsnål så att hyresgästerna ogillade honom, snarare tvärtom. En av de stora frågorna var uppvärmningskostnaderna. Som första steg hade alla fönster bytts ut mot treglasfönster för att hålla värmen kvar i huset.

Då han ville att de boende skulle känna sig delaktiga hade han bjudit in till ett möte för att höra på deras idéer. Det visade sig att många oroade sig för att värmen skulle dras ner. Eller att hyrorna skulle höjas. När han förklarade att det inte skulle ske stillades deras oro.

Fastighetsautomation en intressant investering

Vid en konferens fick Krister av en slump höra talas om fastighetsautomation. På något vis kunde systemet ge information om saker som hur många personer som befann sig i byggnaden. Tala om temperaturen utomhus och inomhus. Ja till och med skillnaden på olika våningar. Han fick kontaktuppgifter av en branschkollega som förespråkade systemet.

Han beslutade sig för att anlita experter på fastighetsautomation. Tanken på att möjligen spara el genom att styra temperaturen var lockande. Han misstrodde inte sina boende och ville att de skulle tala om ifall det blev för kallt. Det var viktigt att de var nöjda och att han blev omtalad som en bra hyresvärd, både av nuvarande och framtida hyresgäster.

Konsult som kan rusta och matcha

Många arbetssökande kommer inte till sin rätt och får nej på sina ansökningar. Med hjälp av Arbetsförmedlingens tjänst Rusta och matcha kan de få jobb ändå.

Ett företag som söker personal akut har inte tid att detaljkolla alla ansökningar. Kanske får de ett hundratal svar på sin annons för en ledig tjänst. Den som inte är så vältalig eller lyckas ge ett intryck på en platsintervju sållas lätt bort, men det är kanske den av alla sökande som är perfekt för jobbet.

En konsult som arbetar på uppdrag av Arbetsförmedlingen har ofta kontakter inom näringslivet och har möjlighet att ge stöd åt en platssökande som vill ha anställning i en viss bransch. En tystlåten datakille kan vara perfekt som konstruktör och ritare, bara han får chansen. Det är sådana talanger som rusta och matcha vill fånga upp.

Rusta och matcha närmare arbetsmarknaden

För den som står långt ifrån arbetsmarknaden genom exempelvis ett funktionshinder, kan rusta och matcha också hitta en lämplig sysselsättning. Det kan finnas enklare arbetsuppgifter på ett företag i närheten, och konsulten kan då föreslå en lämplig person att anställa. Man kan jobba som tecknare eller skribent även om man inte kan gå eller springa.

Man kan också rusta och matcha en person inför en anställningsintervju och berätta hur man uppträder, vad man ska säga och hur man ska klä sig. För någon från ett annat land är det inte alltid så lätt att veta hur man ska bete sig på en platsintervju, utan man behöver extra stöd då.

Fyra fantastiska fördelar för företagare med företagslarm

Att installera ett företagslarm är en no-brainer för den som vet vilka fördelar ett sådant system har. Vet inte du det? Då ska du självklart läsa vidare.

Visste du att det finns hela fyra riktigt bra anledningar till att du ska installera ett företagslarm i firmans lokaler? Om du inte visste det så vet du det nu. Och snart vet du också vilka de är. Nämligen: att risken för att det ska bli inbrott på ditt företag minskar betydligt.

Det är också så att din försäkringspremie kommer bli lägre, dina anställda får en tryggare arbetsplats och polisen kan lätt identifiera skurkarna som trots dina ansträngningar ändå tagit det dumma beslutet att bryta sig in i dina lokaler. Så visst låter det som en självklarhet ändå, att satsa på ett rejält företagslarm?

Därför ska du avtala om service med leverantören av ditt företagslarm

Det du ska tänka på när du väljer en leverantör för företagslarm är att det bör ingå ett serviceavtal. För om larmsystemet ska fungera som tänkt, är det viktigt att underhålla det med jämna mellanrum. Annars försvinner alla de fördelar som nämndes tidigare.

Du behöver inte känna att ett larm är av sämre kvalitet för att det kräver underhåll. Det gör nämligen alla tekniska system. Men det kan vara trassligt att köpa ett larmsystem av en leverantör, och behöva anlita en part till för att göra underhållet. Som tur är finns många bra aktörer som erbjuder skräddarsydda serviceavtal för sina säkerhetssystem. Läs mer om företagslarm på denna sida: företagslarm.nu